30 days 100% ng kita mo, buong buo, iuuwi mo!

Promo / April 18, 2022

Isa ka bang TNVS driver at active sa ibang TNC platforms? Dagdagan ang kita at maging toktokgo driver na!

REQUIREMENTS:

  1. Registered toktokgo driver
  2. toktok appl
  3. Fully verified toktokwallet
  4. ₱100 minimum top-up at toktokgo driver’s wallet via toktokwallet

MECHANICS:

  1. Get your 100% earning from April 18 to May 17, 2022.
  2. Load your toktokgo driver’s wallet using your fully verified toktokwallet account.
  3. You need at least ₱100 top-up to accept booking.